Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych Gminy i Mista Krajenka

Ogłoszenie o zamówieniu usługi


"Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2020/2021"

 

Termin składania ofert 30 czerwca 2020 r. godz. 10:00.