Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórce

Termin składania ofert 24 lipca 2020 r. godz. 13:00.