BURMISTRZ

Gminy i Miasta Krajenka

 

Informuje, że działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywieszony będzie przez 21 dni na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 oraz na stronie internetowej www.bip.krajenka.pl.