Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
„Remont dworca wraz z adaptacją pomieszczeń i otoczenia na centrum przesiadkowe”w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka

Termin składania ofert 4 listopada 2020 r. godz. 13:00.