Informacja o wynikach przetargów

W dniu 16 października 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence,                                 ul. Szkolna 17 odbyły się czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem przetargu były następujące nieruchomości:

1.      Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 17/8                           o powierzchni 0,1462 ha, położona w Krajence – obr. 84, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Z/00020704/2

1)      cena wywoławcza nieruchomości wyniosła – 72.480,00 zł netto

2)      do przetargu dopuszczono osób – brak

3)      do przetargu nie dopuszczono osób – brak

4)      cena uzyskana w przetargu – brak

5)      osoba ustalona jako nabywca – brak.

2.      Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 17/9                           o powierzchni 0,1165 ha, położona w Krajence – obr. 84, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Z/00020704/2

1)      cena wywoławcza nieruchomości wyniosła – 57.760,00 zł netto

2)      do przetargu dopuszczono osób – brak

3)      do przetargu nie dopuszczono osób – brak

4)      cena uzyskana w przetargu – brak

5)      osoba ustalona jako nabywca – brak.

3.      Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 497                             o powierzchni 0,1449 ha, położona w Krajence – obr. 84, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Z/00020575/8

1)      cena wywoławcza nieruchomości wyniosła – 71.840,00 zł netto

2)      do przetargu dopuszczono osób – brak

3)      do przetargu nie dopuszczono osób – brak

4)      cena uzyskana w przetargu – brak

5)      osoba ustalona jako nabywca – brak.

4.      Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 498                      o powierzchni 0,1111 ha, położona w Krajence – obr. 84, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Z/00020575/8

1)      cena wywoławcza nieruchomości wyniosła – 55.120,00 zł netto

2)      do przetargu dopuszczono osób – 1

3)      do przetargu nie dopuszczono osób – brak

4)      cena uzyskana w przetargu – 55.680,00 zł netto

5)      osoba ustalona jako nabywca – Sandra i Kacper Goździkowscy.

 

Krajenka, dnia 27 października 2020 roku.