Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, Urząd czynny jest

 

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek

w godzinach od 10.00 do 15.00

 

 

Z-ca Burmistrza przyjmuje interesantów w dniach pracy urzędu w miarę swoich możliwości

 

 

Skargi i wnioski przyjmowane są w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00

 

 

Sekretarz Gminy oraz pozostali pracownicy przyjmują interesantów w godzinach urzędowania