UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert - do 11.12.2020 r. godz.13:00 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego – część 2 – ul. ks. A. Januszewskiego” w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka