Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane p.n.: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka” część 1 i część 2
Termin składania ofert: 25 stycznia 2021 r. godz. 13:00.