Burmistrz

Gminy i Miasta Krajenka

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17 oraz na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 czerwca 2021 roku podał do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka (działka nr 36/5 obręb 77 Skórka, działka nr 1276 obręb  65 Krajenka).

Dodatkowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – do 1400 pokój nr 19 I piętro lub telefonicznie (tel. 067 263 92 04 wew. 10).

 

 

 

Krajenka dnia 9 czerwca 2021 roku.