Informacja o wynikach przetargów

 

W dniu 14 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17 odbyły się drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

 

Przedmiotem przetargu były następujące nieruchomości:

1.    działka oznaczona nr geodezyjnym 126/4 o powierzchni 0,0943 ha, położona w Augustowie – obr. 80 zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Z/00020691/7.

1)    cena wywoławcza  nieruchomości wynosiła – 33 600,00 zł netto

2)    do przetargu dopuszczono osób – 2,

3)    do przetargu nie dopuszczono osób – brak,

4)    cena uzyskana w przetargu – 33 940,00 zł netto,

5)      osoba ustalona jako nabywca – Damian Kaczmarek.

2.    działka oznaczona nr geodezyjnym 126/5 o powierzchni 0,0933 ha, położona w Augustowie  – obr. 80 zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Z/00020691/7.

1)    cena wywoławcza  nieruchomości wynosiła – 33 300,00 zł netto

2)    do przetargu dopuszczono osób – 2,

3)    do przetargu nie dopuszczono osób – brak,

4)    cena uzyskana w przetargu – 33 640,00 zł netto,

5)      osoba ustalona jako nabywca – Przemysław Kaczmarek.

3.    działka oznaczona nr geodezyjnym 126/6 o powierzchni 0,1062 ha, położona w Augustowie – obr. 80 zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Z/00020691/7.

1)    cena wywoławcza  nieruchomości wynosiła 37 950,00 zł netto

2)    do przetargu dopuszczono osób – brak,

3)    do przetargu nie dopuszczono osób – brak,

4)    cena uzyskana w przetargu – brak,

5)      osoba ustalona jako nabywca – brak.

 

Krajenka, dnia 21 czerwca 2021 roku.