Bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bbb67e92-2110-4d8e-b9b3-e51bdece6

661