Krajenka, dnia 23 lutego 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2022 r.

               

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że na ogłoszony zarządzeniem Nr 473/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2022 r. przyznał następujące dotacje:

 

a)    z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla podmiotów i zadań  realizowanych w 2022 roku:

  1. Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu – tytuł zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie”  10.000,00 zł,
  2. Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile sekcja w Krajence – tytuł zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie” – 3.000 zł.

b)   z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dla podmiotów i zadań realizowanych w 2022 roku:

1.       Towarzystwo Miłośników Krajenki – tytuł zadania: „Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka” – 3.000 zł,