Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 1235 obręb Krajenka, gmina Krajenka