Postępowania o udzielnie zamówień publicznych prowadzone są przy użyciu Platformy e – zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list