Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na  terenie wsi Łońsko, gmina Krajenka