Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg na terenie miejscowości Krajenka CZĘŚĆ 1, 2

Część 1 - Przebudowa drogi gminnej w Krajence – ul. Ogrodowa oraz ul. Targowa.

Część 2 - Przebudowa drogi gminnej  w Krajence – ul. A. Mickiewicza.

 

Bezpośredni link do strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-712ba17d-ec7b-11ec-9a86-f6f4c648a056