Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Śmiardowo Krajeńskie o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na dz. o nr ewid. 174/2.