Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej w Krajence.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b347cb7-17b3-11ed-b950-8227d40187e8