Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie.