Krajenka, dnia 12 sierpnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że została przyznana dotacja dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie, Okręg w Pile w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Witosa w Krajence w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD”, polegającego na zakupie i montażu pompy dla działkowców w Krajence.

 

                                                                     Burmistrz

Gminy i Miasta Krajenka

    /-/ Stefan Kitela