Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostanowiskowej na 347 krów dojnych wraz z budynkiem dojarni oraz adaptacja istniejących obiektów na potrzeby chowu i hodowli zwierząt na działce o nr ewid. gr. 170 obręb Krajenka, gmina Krajanka, powiat złotowski, województwo wielkopolskie