INFORMACJA

 

Burmistrz Gminy Miasta Krajenka działając zgodnie z §4 pkt 1 Uchwały Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji i trybu postępowania o udzielanie dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Krajenka i sposobu jej rozliczania, informuje Spółki Wodne o możliwości złożenia wniosku na dotację celową z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód tj. konserwację, eksploatację oraz remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku.

 

 

Stefan Kitela

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka