Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przystąpieniu do zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2773 z późn. zm., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1522 z późn. zm.), sporządzeniu projektu dokumentu oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. zmiany zarządzenia.