załączniki graficzne są dostepne w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej - pokój nr 2