W sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka

Data uchwały:
2007-06-29

Numer uchwały:
IX/68/07

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2007-06-29