W sprawie:
utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXII/177/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 września 2005r. dotyczącej wyrazenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka

Data uchwały:
2007-10-11

Numer uchwały:
XI/73/07

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2007-10-11
traci moc uchwała Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 września 2005r. dotycząca wyrazenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka