W sprawie:
Statutu sołectwa Łońsko

Data uchwały:
2007-10-11

Numer uchwały:
XI/84/07

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
opublikowana Dz.Urz. Woj. Wielk. z 23.11.2007r. Nr 168, poz. 3677
wchodzi w życie 7-12-2007