Art.23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi:

„Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy”.


Kwestię powyższą reguluje rozdział VII Statutu Gminy i Miasta Krajenka  przyjętego uchwałą nr XXV/125/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj.Wielkop. nr 190, poz.4461).