Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach udostępnia się informacje o adresie poczty elektronicznej oraz nr faksu, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

adres poczty elektronicznej: gmina@krajenka.pl

numer Fax: 67 263 92 03