Urząd Gminy i Miasta
ul. Szkolna 17

77-430 Krajenka
gmina@krajenka.pl

ePUAP - /UGiM_Krajenka/SkrytkaESP

 

CENTRALA  

 

67 2639204

67 2639205

67 2639206

67 2639207

67 2639208

 

 

FAX

67 2639203

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

 

Zastępca Burmistrza 

67 2639204

 

67 2639204

 

 

 

 

URZĄD STANY CYWILNEGO

67 2639208

 

 

REFERAT FINANSOWY                                              numer wewnętrzny

 

Skarbnik

       19

Główny Księgowy

       22

stanowisko ds. księgowości budżetowej

       21

stanowisko ds. płac i rozliczeń podatkowych

       16

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

       30

stanowisko ds. ewidencji dochodów

       20

stanowisko ds. windykacji dochodów 

       20

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Z-ca Kierownika USC

23

Kierownik USC, stanowisko ds. ewidencji ludności

 

34

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH

 

Sekretarz

12

stanowisko ds. obsługi rady miejskiej

15

stanowisko ds. obsługi sekretariatu burmistrza

14 

stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego i  ewidencji informacji niejawnych

17

 

stanowisko ds. biura obsługi klienta

 

17

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Kierownik Referatu

10

stanowisko ds. rolnych i gospodarki gruntami

31

stanowisko ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych

29

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

28

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Kierownik Referatu

26

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

27

stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych

24

stanowisko ds. gospodarki komunalnej

37

stanowisko ds.  projektów inwestycyjnych

25

stanowisko ds.  utrzymania infrastruktury drogowej

36

 

Stanowisko ds. promocji gminy                                                                     36

 

STRAŻNIK MIEJSKI

 

Konto bankowe - Bank Sółdzielczy w Złotowie Oddział w Krajence27 8941 1029 0072 2508 2000 0120

35