Stefan Kitela

 

Aleksandra Sawicka

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

 

Małgorzata Krasko

Skarbnik Gminy – odpowiedzialny za referat finansowy

 

Tomasz Ciechanowski

Sekretarz Gminy – odpowiedzialny za referat spraw obywatelskich i organizacyjnych

 

Renata Urbanek

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Aleksandra Sawicka

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska 

 

Marek Pietrzak

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej

 

Ewa Grochowska                      

Główna Księgowa

 

Jan Maciejewski

Strażnik Miejski