Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2018-07-20 10:28:59 Tomasz Ciechanowski Utworzenie
2018-07-20 10:32:55 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie o zamówieniu" w pozycji nr 1
2018-07-20 10:32:56 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "SIWZ Przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego – część 1,2" w pozycji nr 2
2018-07-20 10:32:57 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "Zalacznik nr 1 - oferta" w pozycji nr 3
2018-07-20 10:32:58 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "zalacznik nr 2 - oswiadczenie-warunki-udzialu-" w pozycji nr 4
2018-07-20 10:33:00 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "Zalacznik nr 3 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia" w pozycji nr 5
2018-07-20 10:33:00 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "Zalacznik nr 4 - wzor umowy" w pozycji nr 6
2018-07-20 10:33:01 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "zalacznik nr 5 oswiadczenie dot grupy kapitalowej" w pozycji nr 7
2018-07-20 10:33:02 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "Zalacznik nr 6 - wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat" w pozycji nr 8
2018-07-20 10:33:02 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 7 - wykaz osób" w pozycji nr 9
2018-07-20 10:33:03 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 8 - określenie przedmiotu zamówienia" w pozycji nr 10
2018-07-20 10:33:07 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 9 - projekty budowlane część 1 - ul. Januszewskiego (30 Stycznia)" w pozycji nr 11
2018-07-20 10:33:08 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 10 - projekty budowlane część 1 - ul. Dworcowa" w pozycji nr 12
2018-07-20 10:33:09 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 11 przedmiary ul Januszewskiego" w pozycji nr 13
2018-07-20 10:33:13 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 12 przedmiary ul Dworcowa" w pozycji nr 14
2018-07-20 10:36:25 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 13 specyfikacje techniczne" w pozycji nr 15
2018-07-20 10:36:25 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 14 - potwierdzenia braku sprzeciwu_protokół z narady" w pozycji nr 16
2018-07-20 10:36:31 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 15 - opinia geotechniczna" w pozycji nr 17
2018-07-20 10:40:12 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 16 - projekt stałej organizacji ruchu" w pozycji nr 18
2018-07-20 10:40:58 Tomasz Ciechanowski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-07-20 11:05:31 Tomasz Ciechanowski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 9 - projekty budowlane część 1 - ul. Januszewskiego (30 Stycznia)"
2018-07-20 11:05:31 Tomasz Ciechanowski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 10 - projekty budowlane część 1 - ul. Dworcowa"
2018-07-20 11:05:37 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 9 - projekty budowlane część 1 - ul. Januszewskiego (30 Stycznia)" w pozycji nr 11
2018-07-20 11:05:40 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 10 - projekty budowlane część 1 - ul. Dworcowa" w pozycji nr 12
2018-07-20 11:05:40 Tomasz Ciechanowski Przesunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 11 przedmiary ul Januszewskiego" na pozycję nr 13
2018-07-20 11:05:41 Tomasz Ciechanowski Aktualizacja
2018-07-20 11:07:07 Tomasz Ciechanowski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 9 - projekty budowlane część 1 - ul. Januszewskiego (30 Stycznia)"
2018-07-20 11:07:09 Tomasz Ciechanowski Aktualizacja
2018-07-20 11:07:47 Tomasz Ciechanowski Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 10 - projekty budowlane część 1 - ul. Dworcowa"
2018-07-20 11:07:48 Tomasz Ciechanowski Aktualizacja
2018-07-20 11:30:44 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 9 - projekty budowlane część 1 - ul. Januszewskiego (30 Stycznia) branża drogowa" w pozycji nr 11
2018-07-20 11:31:54 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 9 - projekty budowlane część 1 - ul. Januszewskiego (30 Stycznia) branża sanitarna" w pozycji nr 12
2018-07-20 11:32:32 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 9 - projekty budowlane część 1 - ul. Januszewskiego (30 Stycznia) PZT" w pozycji nr 13
2018-07-20 11:35:26 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 10 - projekty budowlane część 1 - ul. Dworcowa branża drogowa" w pozycji nr 14
2018-07-20 11:36:13 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 10 - projekty budowlane część 1 - ul. Dworcowa branża sanitarna" w pozycji nr 15
2018-07-20 11:36:30 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 10 - projekty budowlane część 1 - ul. Dworcowa PZT" w pozycji nr 16
2018-07-20 11:40:31 Tomasz Ciechanowski Aktualizacja
2018-08-06 14:38:34 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-08-06 14:39:08 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie nr 1 o zmienie ogłoszenia BZP" w pozycji nr 23
2018-08-06 14:39:08 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "ogłsozenie nr 1 o zmianie ogłoszenia" w pozycji nr 24
2018-08-06 14:39:08 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "zmiana nr 1 do treści SIWZ" w pozycji nr 25
2018-08-06 14:39:10 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-08-13 15:49:00 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenie 13_08_2018" w pozycji nr 26
2018-08-13 15:49:00 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenie BZP - 13_08_2018" w pozycji nr 27
2018-08-13 15:49:00 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "zmiana nr 2 do SIWZ 13_08_2018" w pozycji nr 28
2018-08-13 15:49:02 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-08-13 15:49:29 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-08-20 11:14:22 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-08-20 11:14:54 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie nr 3 o zmianie ogłoszenia BZP 20_08_2018" w pozycji nr 29
2018-08-20 11:14:54 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie nr 3 o zmianie ogłoszenia_20_08_2018" w pozycji nr 30
2018-08-20 11:14:54 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "zmiana nr 3 do treści SIWZ_20_08_2018" w pozycji nr 31
2018-08-20 11:14:56 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-08-27 14:28:40 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ _ GOS_271_13_6_2018" w pozycji nr 32
2018-08-27 14:28:42 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-08-28 11:34:04 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-08-28 11:34:21 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie nr 4 o zmianie ogłoszenia 28_08_2018" w pozycji nr 33
2018-08-28 11:34:22 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-08-28 11:34:38 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 28_08_2018" w pozycji nr 34
2018-08-28 11:34:38 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "Zmiana nr 4 do treści SIWZ 28_08_2018" w pozycji nr 35
2018-08-28 11:34:39 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-09-07 13:14:10 Tomasz Ciechanowski Aktualizacja
2018-09-07 13:14:37 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 07_09_2018" w pozycji nr 36
2018-09-07 13:14:37 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie nr 5 o zmianie ogłoszenia 07_09_2018" w pozycji nr 37
2018-09-07 13:14:37 Tomasz Ciechanowski Dodano załącznik o nazwie "Zmiana nr 5 do treści SIWZ 07_09_2018" w pozycji nr 38
2018-09-07 13:14:39 Tomasz Ciechanowski Aktualizacja
2018-09-07 13:18:23 Tomasz Ciechanowski Przesunięto załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 07_09_2018" na pozycję nr 1
2018-09-07 13:18:23 Tomasz Ciechanowski Przesunięto załącznik o nazwie "Ogłoszenie nr 5 o zmianie ogłoszenia 07_09_2018" na pozycję nr 2
2018-09-07 13:18:23 Tomasz Ciechanowski Przesunięto załącznik o nazwie "Zmiana nr 5 do treści SIWZ 07_09_2018" na pozycję nr 3
2018-09-07 13:18:25 Tomasz Ciechanowski Aktualizacja
2018-09-24 13:58:27 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-09-24 13:59:27 Angelika Kozłowska Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 11 przedmiary ul Januszewskiego"
2018-09-24 13:59:27 Angelika Kozłowska Usunięto załącznik o nazwie "załącznik nr 12 przedmiary ul Dworcowa"
2018-09-24 13:59:29 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie nr 6 o zmianie ogłoszenia 24_09_2018" w pozycji nr 37
2018-09-24 13:59:29 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie nr 6 o zmianie ogłoszenia BZP 24_09_2018" w pozycji nr 38
2018-09-24 13:59:31 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 6 do treści SIWZ 24_09_2018" w pozycji nr 39
2018-09-24 13:59:38 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 11 a - ul Januszewskiego - branża dorgowa - ZMIANA 24_09_2018" w pozycji nr 40
2018-09-24 13:59:39 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 11 b - ul Januszewskiego - branża sanitarna" w pozycji nr 41
2018-09-24 13:59:46 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 12 a - ul Dworcowa - branża dorgowa - ZMIANA 24_09_2018" w pozycji nr 42
2018-09-24 13:59:47 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "załącznik nr 12 b - ul Dworcowa - branża sanitarna" w pozycji nr 43
2018-09-24 13:59:49 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-10-05 14:51:06 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "informacja o złożonych ofertach GOS_271_13_17_2018" w pozycji nr 44
2018-10-05 14:51:08 Angelika Kozłowska Aktualizacja
2018-10-23 15:00:23 Angelika Kozłowska Dodano załącznik o nazwie "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 1 część 2" w pozycji nr 45
2018-10-23 15:00:25 Angelika Kozłowska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij