W sprawie:
wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru

Data uchwały:
2007-11-30

Numer uchwały:
Nr XII/104/07

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 203, poz. 4727
Wchodzi w życie 1 stycznia 2007 roku