W sprawie:
zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Data uchwały:
2010-06-25

Numer uchwały:
XLIV/249/10

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie: