W sprawie:
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 wraz z Planem Gospodarki odpadami dla Gminy i MIasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017

Data uchwały:
2010-07-09

Numer uchwały:
XLVI/253/10

Podjęta przez:
Rada Miejska w Krajence

Uchwała wchodzi w życie:
2010-07-09