Uchwała Nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Krajence w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze