Uchwała Nr XXVI/173/2012 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2016”