Uchwała Nr XXXI/215/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolnik na lata 2013-2020