Zamknij okno Drukuj dokument

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2013 ROKU

      Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit. f, g, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ), podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Umorzenie

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Wysokość kwoty w zł

Przyczyna  umorzenia

1.

Suder Jerzy

 

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

1 256,00

ważny interes podatnika

 

Rozłożenie na raty

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

1.

Piosik Ireneusz

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości  z odsetkami

2.

Kardacz Małgorzata

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości  z odsetkami

3.

Majewski Zygmunt

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości
 z odsetkami

4.

Suder Jerzy

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości  z odsetkami

5.

Rygalski Józef

Zaległość z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego z odsetkami

 

 

 

 

 

 

 

 

Odroczenie terminów płatności

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

1.

Łukasik Waldemar

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

 

POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS

Umorzenie

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Wysokość kwoty w zł

Przyczyna  umorzenia

 

1.

 

Jarosław Rek

 

Zaległość z tytułu podatku rolnego

1 072,00

interes publiczny

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Stefan Kitela

Metadane

Źródło informacji:Urszula Stoupiec
Data utworzenia:2014-05-29 08:42:34
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2014-05-29 13:09:09
Ostatnia zmiana:2014-05-29 13:13:42
Ilość wyświetleń:2346