Uchwała nr XXXIX/287/2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka