Informujemy, że stawki w podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz od środków transportowych na 2015 rok nie uległy zmianie.

Podstawą opodatkowania są stawki określone w uchwałach Rady Miejskiej w Krajence:

1) XXXIV/239/2013 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości,

2) XXXIV/240/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.