Załącznik zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użyczenie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.).