Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej oraz zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Krajenka, dnia 22 grudzień 2016 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej oraz zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że na ogłoszony Zarządzeniem Nr 233/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2016 r.

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej wpłynęła oferta:

Caritas Parafii pw. św. Anny w Krajence – zadanie - Organizacja i funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej wraz z dożywianiem dzieci uczęszczających do świetlicy z terenu gminy Krajenka.

Na zadanie  Artystyczne ferie zimowe dla dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Krajenka” nie wpłynęła żadna oferta

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła oferta:

Ochotnicza Straż Pożarna im. Jana Waldowskiego, ul. Floriańska 6, 77-430 Krajenka

zadanie - Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację i uczestnictwo w koncertach, festiwalach, przeglądach

muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie

tradycji orkiestry dętej poprzez jej prowadzenie.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka w wyniku pracy komisji w dniu 22 grudnia 2016 r. powołanej Zarządzeniem Nr 126/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie i Mieście Krajenka.

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej na rok 2017 przyznał następującą dotację:

Caritas Parafii pw. św. Anny, 77-430 Krajenka, ul. Szkolna 1 - zadanie - Organizacja i

funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej wraz z dożywianiem dzieci uczęszczających

do świetlicy z terenu gminy Krajenka – 22.000, 00 zł.

 

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 r. przyznał następującą dotację:

Ochotnicza Straż Pożarna im. Jana Waldowskiego, ul. Floriańska 6, 77-430 Krajenka – zadanie - Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację i uczestnictwo w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestry dętej poprzez jej prowadzenie  - 45.000, 00 zł.

Metadane

Źródło informacji:Ryszard Sieg
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2016-12-22 14:34:27
Ostatnia zmiana:2016-12-22 14:34:29
Ilość wyświetleń:320