Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krajenka, dnia 2 października 2017 roku

GOS.6733.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2017 roku, poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 2 października 2017 roku, decyzji znak GOS.6733.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, dla inwestycji polegającej na:

budowa kubaturowej stacji transformatorowej typu UKL 3119P, linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, linii kablowych  nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi o łącznej długości 1 904,00 m; przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 331, 379, 232, 8170/1, 377, 376, 222/1, 221/4, 221/5, 221/8, 220/3, 220/12 Skórka, obr. 0077, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domów jednorodzinnych na dz. 220/3, 220/12, 221/8 z w. Skórka.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Maciejewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2017-10-02 14:29:21
Ostatnia zmiana:2017-10-02 14:29:43
Ilość wyświetleń:65