Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GOS.6733.11.2017

 

OBWIESZCZENIE

                             BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA            

z dnia 2 października 2017 roku

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 28 września 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

inwestycja w zakresie usunięcia kolizji energetycznej polegająca na demontażu odcinka linii napowietrznej nn 0,5kV wraz z przyłączami i przebudowie w linię kablową NAY2Y-J 4 x 150 mm2, NAYY-J 4 x 25 mm2 z budową słupa typu E 10,5/10, złącza kablowego SK-4 i przyłączy napowietrznych izolowanych typ: AsXSn 4 x 25 mm2 przewidzianych do realizacji na działkach o nr ewid. 168, 169/7, 169/11, 164/1, 164/2, 162/1, 169 w obrębie geodezyjnym nr 0084- Krajenka.

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Maciejewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2017-10-02 14:29:21
Ostatnia zmiana:2017-10-02 14:29:38
Ilość wyświetleń:57