Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Adres nieruchomości

 Augustowo

 

Oznaczenie geodezyjne i w księdze wieczystej

 

Obr. 0080-Augustowo, działka niezabudowana, oznaczona  nr geodezyjnym 197  o powierzchni 0.2781 ha (RV) KW nr PO1Z/00028521/1

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana. Teren równy, kształt działki regularny, dojazd do działki bardzo dobry, uzbrojenie nie pełne.

 

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób zagospodarowania

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym, obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka, działka znajduje się na obszarze oznaczonym jako użytki rolne. Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka znak: GOS.6730.29.2017 z dnia 04 lipca 2017 roku ustalono warunki zabudowy dla zabudowy zagrodowej, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

 

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Cena wywoławcza

61.770,00 zł  (do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

 

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka. Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121)

 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.

Metadane

Źródło informacji:Danuta Wrzeszcz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2018-02-02 13:02:15
Ostatnia zmiana:2018-02-02 13:02:28
Ilość wyświetleń:102