Uchwała nr II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/9579/akt.pdf