Jesteś po rozwodzie i chcesz wrócić do nazwiska, które było przez ciebie noszone przed ślubem? Umów się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (USC) albo — jeśli jesteś za granicą — w polskim konsulacie. Sprawdź, jak to zrobić.

Kto może wrócić do poprzedniego nazwiska

Każdy, kto po ślubie zmienił swoje nazwisko, następnie się rozwiódł i chce wrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem.

Kiedy można wrócić do poprzedniego nazwiska

W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. Wtedy będzie możliwa tylko administracyjna zmiana nazwiska — to znaczy, że musisz złożyć wniosek w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego.

Gdzie złożyć oświadczenie

  • w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC,
  • jeśli jesteś za granicą — w polskim konsulacie, przed konsulem.

Ile zapłacisz

  • 11 zł opłaty skarbowej — jeśli załatwiasz sprawę przed kierownikiem USC,
  • 50 EUR opłaty konsularnej — jeśli załatwiasz sprawę przed konsulem. Zapłacisz w walucie, w której pobierane są opłaty. Walutę i dokładną kwotę poda ci konsul.

Co przygotować

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który okażesz, by potwierdzić swoją tożsamość,
  • dowód opłaty skarbowej
  • informacje o miejscu, w którym sporządzono twój akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (te informacje przekaż urzędnikowi ustnie),
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką o rozwodzie) — jeśli składasz oświadczenie przed konsulem,
  • kierownik USC lub konsul poinformuje cię, jeśli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład gdy rozwód został orzeczony przez sąd za granicą).

Informacje dodatkowe

Kierownik USC albo konsul przyjmie twoje oświadczenie. Następnie przygotuje protokół, który podpiszesz ty i urzędnik. Kierownik USC albo konsul prześle go do kierownika USC, który sporządził twój akt małżeństwa, żeby dołączył on wpis o nazwisku (czyli wzmiankę dodatkową). Kiedy ta informacja (wzmianka) zostanie naniesiona, odpis skrócony tego aktu będzie zawierał aktualne nazwisko. Od momentu wpisu w akcie małżeństwa możesz już używać poprzedniego nazwiska (tego, które było przez ciebie noszone przed ślubem).