Uchwała: https://prawomiejscowe.pl/GminaiMiastoKrajenka/document/586328/Uchwa%C5%82a-XII_89_2019