Uchwała: https://prawomiejscowe.pl/GminaiMiastoKrajenka/document/586326/Uchwa%C5%82a-XII_88_2019